EduPoint Katowice

CENNIK ZAJĘĆ OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

NAUKA CZYTANIA - ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE:

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

260 zł / miesiąc

10 rat – 32/33 zajęcia

ZAJĘCIA GRUPOWE

190 zł / miesiąc

10 rat – 32/33 zajęcia

KONSULTACJE PEDAGOGICZNE JEDNORAZOWE 100 zł
POMOC W NAUCE-EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 260 zł / miesiąc
ANGIELSKI ZAJĘCIA 1 RAZ W TYGODNIU 170 zł
ZAJĘCIA SZKOŁA PODSTAWOWA 2 x 45 LUB 2 x 60 240 zł
KURS DLA LICEALISTÓW 1 x 75 MIN 170 zł
KURSY EGZAMINACYJNE 250 zł / MIESIĄC
ANGIELSKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW 2 x 30 MIN 64 ZAJĘCIA /10 RAT / 195 zł
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 270 zł / miesiąc
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE on-line – Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 270 zł / miesiąc