EduPoint Katowice

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty to obowiązkowy sprawdzian kompetencji, który będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019 na koniec 8-letniej szkoły powszechnej.

Z myślą o uczniach kończących szkołę podstawową powstał: kurs powtórzeniowo-testowy przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty.

egzamin ośmioklasisty z języka angielskiego

Główne założenia kursu:

 • utrwalenie materiału szkolnego
 • uzupełnienie luk
 • oswojenie z nową formą testów
 • wsparcie i uspokojenie dzieci i dodanie otuchy
 • rozwiniecie umiejętności zarządzania czasem i koncentracji na zadaniu
 • rozwinięcie umiejętności opanowania stresu podczas testu i wzmocnienie pewności siebie

Proponujemy zajęcia wyłącznie w małych grupach 2-6  osobowych, co umożliwia indywidualne podejście i skuteczne nauczenie każdego ucznia.

Przed rozpoczęciem kursu przeprowadzamy test diagnozujący potrzeby każdego uczestnika zajęć oraz rozmowę, co pozwoli na dostosowanie programu zajęć.

Małe grupy max.6 osób
kurs przygotowania do egzaminu ośmioklasisty z języka angielskiego
W cenie kursu:
 • 60-minutowe spotkania 2 razy w tygodniu
 • Test diagnozujący
 • Dodatkowe materiały dydaktyczne
 • konsultacje metodyczne dla rodziców
 • konsultacje indywidualne (raz w miesiącu 30min., wg potrzeb ucznia)
 • ewaluacja postępów na koniec każdego z semestrów nauki