EduPoint Katowice

ANGIELSKI DLA LICEALISTÓW

W kursie Master eduPoint nastolatkowie kształcą i poszerzają swoje kompetencje językowe w zakresie mówienia, słuchania i tworzenia tekstów oraz są zaznajamiani z zadaniami pojawiającymi się na arkuszach maturalnych. Celami nadrzędnymi kursu są dobrze zdana matura i dobry start językowy w dorosłym życiu.

Małe grupy max.6 osób
egzamin ośmioklasisty z języka angielskiego
kurs jezyka angielskiego dla licealistów
W cenie kursu:
  • 70-minutowe spotkania 2 razy w tygodniu
  • Dodatkowe materiały dydaktyczne: arkusze egzaminacyjne, ćwiczenia gramatyczne
  • Konsultacje indywidualne (raz w miesiącu 30min., wg potrzeb ucznia)
  • ewaluacja postępów na koniec każdego z semestrów nauki