EduPoint Katowice

ANGIELSKI DLA DZIECI SZKOLNYCH (1-8 KLASA)

W eduPoint prowadzimy kursy angielskiego dla dzieci szkolnych w małych, max 6 osobowych grupach. Przyjemna, kameralna atmosfera na zajęciach zapewnia szybkie i widoczne rezultaty.

Z myślą o komforcie naszych Uczniów proponujemy samodzielne stworzenie grup przyjaciół –w myśl zasady razem raźniej! Kurs eduPoint for Teens dopasowujemy do predyspozycji i potrzeb każdego Ucznia po wstępnym teście i rozmowie na temat oczekiwań i zamierzonych celów Kursanta i Rodzica.

Angielski dla dzieci szkolnych
Angielski dla dzieci szkolnych
W cenie kursu:
  • 60-minutowe spotkania 2 razy w tygodniu
  • dodatkowe materiały dydaktyczne, w tym dostęp do angielskich piosenek, wierszyków, bajek i opowiadań
  • konsultacje metodyczne dla rodziców
  • konsultacje indywidualne (raz w miesiącu 30min., wg potrzeb ucznia)
  • ewaluacja postępów na koniec każdego z semestrów nauki