Kurs angielskiego. Egzamin ósmoklasisty | EduPoint Katowice

Egzamin ósmoklasisty

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty to obowiązkowy sprawdzian kompetencji, który będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019 na koniec 8-letniej szkoły powszechnej.

Z myślą o uczniach kończących szkołę podstawową powstał: kurs powtórzeniowo-testowy przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty.

Główne założenia kursu:
 • utrwalenie materiału szkolnego
 • uzupełnienie luk
 • oswojenie z nową formą testów
 • wsparcie i uspokojenie dzieci i dodanie otuchy
 • rozwiniecie umiejętności zarządzania czasem i koncentracji na zadaniu
 • rozwinięcie umiejętności opanowania stresu podczas testu i wzmocnienie pewności siebie

Proponujemy zajęcia wyłącznie w małych grupach 2-6  osobowych, co umożliwia indywidualne podejście i skuteczne nauczenie każdego ucznia.

Przed rozpoczęciem kursu przeprowadzamy test diagnozujący potrzeby każdego uczestnika zajęć oraz rozmowę, co pozwoli na dostosowanie programu zajęć.

Małe grupy max.6 osób
W cenie kursu:
 • 60-minutowe spotkania 2 razy w tygodniu
 • Test diagnozujący
 • Dodatkowe materiały dydaktyczne
 • konsultacje metodyczne dla rodziców
 • konsultacje indywidualne (raz w miesiącu 30min., wg potrzeb ucznia)
 • ewaluacja postępów na koniec każdego z semestrów nauki
POZOSTAŃ Z NAMI
Bądź na bieżąco z nami i zapisz się do naszego newslettera!